18.4 C
Los Angeles
Friday, September 29, 2023

Spotify ogłasza przejęcie Findaway – lidera rynku audiobooków

Must read


NOWY JORK–()–Spółka Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT) („spółka”), ogłosiła dzisiaj zawarcie ostatecznego porozumienia dotyczącego przejęcia Findaway, światowego lidera w dziedzinie cyfrowej dystrybucji audiobooków. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Działając wspólnie, Spotify i Findaway przyspieszą proces wejścia Spotify na dynamicznie rozwijający się rynek audiobooków, co pozwoli na sprawniejsze wprowadzanie innowacji i zapewni dostęp do audiobooków setkom milionów obecnych użytkowników platformy. Infrastruktura technologiczna firmy Findaway umożliwi Spotify szybkie powiększenie rozmiarów katalogu audiobooków w serwisie, stwarzając nowe możliwości docierania do odbiorców wydawcom, autorom i niezależnym twórcom z całego świata. Dzięki transakcji przejęcia, spółka Spotify będzie mogła wprowadzić rewolucję w branży audiobooków, podobnie jak zrobiła to w przypadku muzyki i podcastów, zapewniając możliwość docierania treści do szerokiej grupy słuchaczy w ramach swojej globalnej platformy.

Ambicją Spotify jest stworzenie jednej platformy dla wszelkiego rodzaju treści dźwiękowych zarówno dla słuchaczy, jak i dla twórców. Przejęcie Findaway sprawi, że Spotify szybciej zadomowi się w świecie audiobooków i pozwoli nam spełnić te ambicje w krótszym czasie – oświadczył Gustav Söderström, dyrektor generalny ds. badań i rozwoju Spotify. – Cieszymy się, że możemy połączyć zespół Findaway, najlepszą platformę technologiczną w swojej klasie i bogaty katalog audiobooków z doświadczeniem Spotify, aby zrewolucjonizować tę dziedzinę w podobny sposób, jak zrobiliśmy to w przypadku muzyki i podcastów”.

Wspólnie ze Spotify mamy możliwość wprowadzania innowacji i demokratyzacji ekosystemu audiobooków – powiedział Mitch Kroll, założyciel i dyrektor generalny Findaway. – Założyliśmy Findaway ze świadomością potęgi, jaką słowo mówione zyskuje dzięki audiobookom i wyjątkowej szansy dania ogromnych możliwości autorom i połączenia ich ze słuchaczami. Nie możemy się doczekać połączenia naszych czołowych narzędzi technologicznych i światowej klasy zespołu z zasięgiem platformy Spotify, by zapewnić lepsze wrażenia dźwiękowe twórcom, wydawcom i słuchaczom z całego świata”.

Siedzibą spółki pozostanie miasto Solon w stanie Ohio, a jej szefem założyciel i dyrektor generalny Findaway Mitch Kroll, który będzie podlegał Nirowi Zichermanowi, dyrektorowi działu audiobooków w Spotify.

Zamknięcie transakcji spodziewane jest w IV kwartale 2021 r. po weryfikacji i zatwierdzeniu przez organy nadzoru.

Spotify Technology S.A.

Spotify to najpopularniejszy na świecie serwis streamingowy dla treści dźwiękowych oparty o abonamenty. Posiada społeczność ponad 381 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i 172 miliony abonentów kont premium. Dzięki obecności na 178 rynkach i katalogowi zawierającemu przeszło 70 milionów utworów, w tym 3,2 mln podcastów, platforma Spotify zupełnie odmieniła sposób, w jaki ludzie słuchają muzyki i podcastów.

Findaway

Findaway, Światowy Partner w Dziedzinie Audiobooków (The World’s Audiobook Partner), rozpoczął rewolucję w branży audiobooków w 2005 r. wprowadzając Playaway, odtwarzacz audiobooków zaprojektowany do ciągłego przesyłania wstępnie ładowanych danych. Dzięki wyjątkowemu skupieniu na innowacjach, Findaway stał się światowym liderem w dziedzinie cyfrowej dystrybucji audiobooków poprzez AudioEngine oraz najbardziej zaufaną platformę do publikowania dla niezależnych autorów – Findaway Voices. Kolejne rozwiązania w zakresie kompleksowej produkcji materiałów audio Audioworks oraz publikowania pod szyldem OrangeSky Audio ugruntowały pozycję Findaway w samym sercu branży audiobooków. Aby dowiedzieć się więcej o Findaway i członkach jego zespołu, którzy tworzą te wszystkie rozwiązania odwiedź stronę internetową www.findaway.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, oraz art. 21E amerykańskiej Ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934), z późniejszymi zmianami. Wypowiedzi prognozujące mogą być zidentyfikowane na podstawie takich zwrotów jak „będzie”, „oczekuje” i podobnych wyrażeń. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in., stwierdzenia dotyczące potencjalnych korzyści płynących z przejęcia i przewidywanego terminu zamknięcia transakcji. Przedmiotowe wypowiedzi prognozujące podlegają zasadom „safe harbor” wyszczególnionym w Ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), przy czym oświadczenie to zamieszczono w celu zachowania zgodności z zasadami „safe harbor”. Wypowiedzi prognozujące obarczone są znacznymi czynnikami ryzyka i niepewności oraz obejmują założenia, które mogą przyczynić się do tego, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od tych opartych na naszym doświadczeniu oraz obecnych oczekiwaniach i prognozach, w tym, m.in., następującymi znanymi istotnymi czynnikami: możliwość pozyskania nowych użytkowników i zatrzymania dotychczasowych użytkowników; konkurencja dla użytkowników, czas słuchania i reklamodawcy; czynniki ryzyka związane z międzynarodową ekspansją i możliwością kierowania naszym rozwojem; możliwość przewidywania, rekomendowania i odtwarzania treści, które spodobają się użytkownikom; możliwość skutecznej monetyzacji serwisu; możliwość generowania wystarczających przychodów lub dodatnich przepływów pieniężnych i stabilnego rozwoju; czynniki ryzyka związane z poszerzaniem działalności na treści inne niż utwory muzyczne, w tym podcasty, obejmujące zwiększone ryzyko biznesowe, prawne, finansowe, oraz ryzyko związane z reputacją i konkurencyjnością; potencjalne spory lub zobowiązania związane z treściami udostępnianymi w Serwisie; czynniki ryzyka związane z przejęciem, inwestycjami, oraz zbywaniem spółek i technologii; zależność od licencji stron trzecich obejmujących większość treści, które są streamowane przez Spotify; brak kontroli na dostawcami treści i ich wpływ na nasz dostęp do muzyki i innych treści; możliwość zachowania zgodności z licznymi umowami licencyjnymi, których stroną jest Spotify; możliwość dokładnego oszacowania kwot płatnych na mocy umów licencyjnych; ograniczenia elastycznego prowadzenia działalności ze względu na minimalne gwarancje wymagane zgodnie z niektórymi umowami licencyjnymi; możliwość pozyskania rzetelnych i kompleksowych informacji dotyczących kompozycji zawartych w nagraniach dźwiękowych w celu pozyskania niezbędnych licencji lub wypełnienia zobowiązań na mocy dotychczasowych umów licencyjnych; nowe ustawodawstwo dot. praw autorskich i powiązanych regulacji prawnych, które mogą zwiększyć koszty licencjonowania utworów muzycznych lub utrudnić licencjonowanie; roszczenia zgłaszane przez strony trzecie w sprawie naruszenia ich praw własności intelektualnej; możliwość ochrony praw własności intelektualnej przez Spotify; uzależnienie streamingu od systemów operacyjnych, platform online, sprzętu, sieci, regulacji i norm, nad którymi nie mamy kontroli; potencjalne naruszenie naszego systemu bezpieczeństwa lub systemów należących do stron trzecich, w tym w wyniku naszego programu pracy zdalnej; zakłócenia, opóźnienia lub przerwanie usługi w naszych systemach lub w systemach stron trzecich; zmiany w przepisach prawa, które mają wpływ na działalność Spotify; czynniki ryzyka związane z prywatnością i ochroną danych użytkowników; możliwość zachowania, ochrony i poprawy pozycji naszej marki; czynniki ryzyka związane z płatnościami; możliwość zatrudnienia i zatrzymania kluczowych członków personelu oraz problemy związane z produktywnością wynikające z realizacji Programu pracy zdalnej; możliwość dokładnego oszacowania danych metrycznych dot. użytkowników i innych danych szacunkowych; czynniki ryzyka związane z manipulowaniem danymi dot. streamowanych treści i kontami użytkowników, oraz z nieuprawnionym dostępem do naszego serwisu; czynniki ryzyka związane z opodatkowaniem; koncentracja prawa głosu wśród założycieli, którzy mają i będą mieć znaczącą kontrolę nad naszą działalnością; czynniki ryzyka związane ze statusem zagranicznego prywatnego emitenta; międzynarodowe, krajowe lub lokalne uwarunkowania; czynniki ryzyka związane z szacunkowymi danymi księgowymi, wahaniami kursów walut i ich wymianą; wpływ pandemii COVID-19 na naszą działalność, w tym niekorzystny wpływ na sprzedaż reklam lub przychody z subskrypcji; czynniki ryzyka związane z zadłużeniem, w tym, m.in., ograniczenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i możliwości spełnienia zobowiązań na mocy Zamiennych Papierów Dłużnych (Exchangeable Notes); możliwość zgromadzenia środków niezbędnych do wykupienia Zamiennych Papierów Dłużnych za gotówkę, w pewnych okolicznościach, lub uiszczenia dowolnej kwoty należnej z tytułu wymiany; postanowienia umowne regulujące Zamienne Papiery Dłużne opóźniające korzystne przejęcie Spotify lub jemu zapobiegające; negatywne skutki sytuacji finansowej i wyników uzyskanych na podstawie zastosowanych metod rachunkowości na Zamienne Papiery Dłużne; oraz wszelkie czynniki ryzyka wyszczególnione w dokumentach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Spotify nie przyjmuje zobowiązania do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia skutków zdarzeń lub okoliczności, które nastąpią po dacie opublikowania niniejszej informacji.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.Source link

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article