18.4 C
Los Angeles
Friday, September 29, 2023

Společnost Spotify oznámila akvizici lídra v oblasti audioknih Findaway

Must read


New York (USA)–()–Společnost Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT) (dále jen „společnost“) dnes oznámila, že uzavřela konečnou dohodu o akvizici společnosti Findaway, světového lídra v oblasti distribuce audioknih. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Společnosti Spotify a Findaway společně uspíší vstup Spotify na rychle rostoucí trh s audioknihami, umožní rychlejší inovace a přiblíží audioknihy stovkám milionů stávajících posluchačů Spotify. Technologická infrastruktura společnosti Findaway umožní službě Spotify rychle rozšířit katalog audioknih a vylepšit zážitek spotřebitelů. Zároveň poskytne vydavatelům, autorům i nezávislým tvůrcům nové možnosti, jak oslovit nové publikum po celém světě. Akvizice umožní službě Spotify proměnit tuto oblast stejně revolučním způsobem jako v případě hudby a podcastů, protože bude mít na své globální platformě možnost oslovit široké publikum.

„Ambicí Spotify je stát se místem pro jakékoliv audio nahrávky. Akvizice společnosti Findaway pomůže službě Spotify rychleji si získat místo v oblasti audioknih. Budeme tak moci naše ambice v tomto směru naplnit za kratší dobu,“ říká Gustav Söderström, ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Spotify. „Máme velkou radost, že můžeme spojit tým společnosti Findaway, nejlepší technologické platformy ve své kategorii s rozsáhlým katalogem audioknih, s odbornými znalostmi společnosti Spotify a zásadně tím proměnit trh s audioknihami, jako se nám to podařilo s hudbou a podcasty.“

„Společně se společností Spotify máme příležitost inovovat a demokratizovat ekosystém audioknih,“ říká zakladatel a generální ředitel společnosti Findaway Mitch Kroll. „Společnost Findaway jsme založili, protože jsme rozpoznali sílu mluveného slova prostřednictvím audioknih a jedinečnou příležitost dát větší prostor těm, kdo vypráví příběhy a propojit je s posluchači. Těšíme se na spojení našich špičkových technologických nástrojů a prvotřídního týmu s dosahem platformy Spotify, abychom tvůrcům, vydavatelům a posluchačům po celém světě poskytli lepší zážitek z poslechu.“

Společnost bude nadále sídlit v Solonu ve státě Ohio a v jejím čele bude i nadále stát její zakladatel a generální ředitel Mitch Kroll, jehož nadřízeným bude Nir Zicherman, vedoucí oddělení audioknih ve společnosti Spotify.

Očekává se, že transakce bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Podléhá kontrole a schválení regulačních orgánů.

O společnosti Spotify Technology S.A.

Spotify je nejoblíbenější předplatitelská služba pro streamování zvuku na světě s komunitou více než 381 milionů aktivních uživatelů měsíčně a 172 milionů předplatitelů Premium. Tato služba, dostupná na 178 trzích a nabízející více než 70 milionů skladeb včetně 3,2 milionu podcastů, změnila způsob, jakým lidé přistupují k hudbě a podcastům a jak si je užívají.

O společnosti Findaway

Společnost Findaway, světový partner pro audioknihy, začala v roce 2005 revolučním způsobem měnit obchod s audioknihami díky nástroji Playaway, předem nahranému přehrávači audioknih určenému k oběhu. Společnost Findaway nemá ve svém zaměření na inovace konkurenci, stala se proto celosvětovým lídrem v oblasti digitální distribuce audioknih díky technologii AudioEngine a nejdůvěryhodnější samovydavatelskou platformou pro nezávislé autory díky technologii Findaway Voices. Další nabídka komplexní audioprodukce od společnosti Audioworks a vydávání pod značkou OrangeSky Audio dále upevnily pozici společnosti Findaway mezi nejdůležitějšími hráči na trhu s audioknihami. Pro další informace o společnosti Findaway a jejích zaměstnancích, kteří se o její úspěch zasloužili, navštivte www.findaway.com.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A Zákona Spojených států amerických o cenných papírech (United States Securities Act) z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona Spojených států amerických o burze cenných papírů (United States Securities Exchange Act) z roku 1934 v platném znění. Pojmy jako „bude“, „očekáváme“ a podobně jsou určeny k označení výhledových prohlášení. Mezi příklady výhledových prohlášení patří mimo jiné prohlášení o potenciálních přínosech akvizice a předpokládaném termínu jejího uzavření. Naším úmyslem je, aby se na tato výhledová prohlášení vztahovala ustanovení o „bezpečném přístavu“ pro výhledová prohlášení obsažená v Zákoně o sporech v souvislosti s obchodováním s cennými papíry (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995 a toto prohlášení uvádíme pro účely dodržení ustanovení o „bezpečném přístavu“. Tato výhledová prohlášení zahrnují významná rizika, nejistoty a předpoklady, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od našich historických zkušeností a našich současných očekávání nebo prognóz zahrnujících mimo jiné následující známé podstatné faktory: naši schopnost přilákat potenciální uživatele a udržet si stávající uživatele; konkurenci v boji o uživatele, o dobu, kdy budou uživatelé obsah poslouchat a o inzerenty; rizika spojená s naší mezinárodní expanzí a naší schopností řídit náš růst; naši schopnost předvídat, doporučovat a přehrávat obsah, který se našim uživatelům líbí; naši schopnost efektivně zpeněžit naši Službu; naši schopnost generovat dostatečné příjmy, aby byla zisková, nebo generovat kladné peněžní toky a trvale růst; rizika spojená s rozšířením naší činnosti o poskytování nehudebního obsahu, jako jsou podcasty, včetně zvýšených obchodních, právních, finančních a konkurenčních rizik a rizik týkajících se naší pověsti; potenciální spory nebo závazky spojené s obsahem zpřístupněným v naší Službě; rizika spojená s akvizicí, investicemi a prodejem společností nebo technologií; naše závislost na licencích třetích stran pro většinu obsahu, který streamujeme; nemožnost mít plně pod kontrolou poskytovatele našeho obsahu a jejich vliv na náš přístup k hudebnímu a jinému obsahu; naši schopnost dodržovat mnoho složitých licenčních smluv, jejichž jsme smluvní stranou; naši schopnost přesně odhadnout částky splatné podle licenčních smluv; omezení flexibility provozu našich služeb v důsledku minimálních záruk požadovaných podle některých našich licenčních smluv; naši schopnost získat přesné a komplexní informace o skladbách obsažených ve zvukových nahrávkách za účelem získání potřebných licencí nebo plnění závazků podle stávajících licenčních smluv; nové právní předpisy v oblasti autorských práv a související předpisy, které mohou zvýšit náklady a/nebo ztížit licencování hudby; tvrzení třetích stran o porušení jejich práv duševního vlastnictví z naší strany nebo jiném podobném problému; naši schopnost chránit naše duševní vlastnictví; závislost streamingu na operačních systémech, online platformách, hardwaru, sítích, předpisech a standardech, které nemáme pod kontrolou; potenciální narušení našich bezpečnostních systémů nebo systémů třetích stran, a to i v důsledku provozování našeho programu Work From Anywhere; přerušení, zpoždění nebo ukončení provozu našich systémů nebo systémů třetích stran; změny zákonů nebo předpisů, které nás ovlivňují; rizika související s ochranou soukromí a uživatelských údajů; naši schopnost udržovat, chránit a posilovat naši značku; rizika související s platbami; naši schopnost najmout a udržet si klíčové zaměstnance a problémy s produktivitou a integrací v důsledku provozování programu Work From Anywhere; naši schopnost přesně odhadnout metriky uživatelů a další předpovědi; rizika spojená s manipulací s počty streamů a uživatelských účtů a neoprávněným přístupem k našim službám; rizika spojená s daněmi; koncentraci hlasovacích práv mezi našimi zakladateli, kteří mají a budou mít nad naším podnikáním podstatnou kontrolu; rizika spojená s naším statusem zahraničního soukromého emitenta; mezinárodní, národní nebo místní ekonomické, sociální nebo politické podmínky; rizika spojená s účetními odhady, kolísáním měny a devizovými kontrolami; dopad pandemie COVID-19 na naše podnikání a činnost včetně jakéhokoli nepříznivého dopadu na prodej reklamy nebo příjmy z předplatného; rizika spojená s naším dluhem včetně omezení našeho peněžního toku na provoz a naši schopnost plnit závazky z Vyměnitelných dluhopisů; naši schopnost získat finanční prostředky potřebné k odkupu Vyměnitelných dluhopisů za hotovost za určitých okolností nebo k zaplacení jakýchkoli peněžních částek splatných při výměně; ustanovení v indikaci upravující Vyměnitelné dluhopisy, která zpožďují jinak výhodné převzetí naší společnosti nebo mu zabraňují; jakýkoli nepříznivý dopad účetních metod pro Vyměnitelné dluhopisy na naši vykazovanou finanční situaci a výsledky a další rizika uvedená v našich dokumentech pro Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických. Nezavazujeme se aktualizovat výhledová prohlášení tak, aby odrážela události nebo okolnosti, které nastanou po datu vydání tohoto dokumentu.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.Source link

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article