18.3 C
Los Angeles
Friday, June 2, 2023

Společnost Bentley Systems uzavírá dohodu o získání společnosti Power Line Systems, globálního lídra v oblasti softwaru pro projektování přenosu elektrické energie

Must read


EXTON, Pa.–()–Společnost Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury, dnes oznámila, že uzavřela konečnou dohodu o získání společnosti Power Line Systems – lídra v oblasti softwaru pro návrh nadzemních elektrických přenosových vedení a jejich struktur – od soukromé kapitálové firmy TA Associates za přibližně 700 milionů dolarů. Úhrada je splatná po podle volby BSY v hotovosti nebo kombinací hotovosti a akcií BSY. Společnost Power Line Systems jakožto zavedená společnost s úpisem akcií bez obsazování zaměstnanců na plný úvazek vytváří mimořádnou ziskovost a peněžní tok, a proto se očekává, že akvizice zajistí narůstající výsledky odpovídající finančním metrikám BSY.

Tato kombinace podstatně rozšíří komplexní portfolio společnosti BSY pro integraci infrastruktury rozvodných sítí v průběhu celého životního cyklu, a to jak v oblasti přenosu elektrické energie, rozvoden a distribučních zařízení, tak i telekomunikačních věží. Výsledný rozsah a hloubka softwarových a cloudových služeb společnosti pro integraci sítí umožní společnosti BSY jedinečným způsobem podpořit modernizaci infrastruktury sítí pro obnovitelné zdroje energie a skladování, elektrifikaci mobility, všudypřítomné širokopásmové připojení a 5G komunikaci a ekologickou odolnost a adaptaci. Podle vzácného globálního konsensu má energetická infrastruktura tak klíčovou prioritu, že americký Zákon o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti na ní vyčlení pravidelné financování ve výši 65 miliard dolarů, přičemž společnost Goldman Sachs odhaduje, že 3 biliony dolarů budou muset být každoročně vynaloženy na elektrifikaci a obnovitelné zdroje energie, aby došlo ke kompletnímu splnění ekologických cílů, které schvalují shromáždění političtí představitelé.

Akvizice podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně uvědomění Zákona HSR. Po uzavření bude společnost Power Line Systems působit v rámci nové skupiny Grid Integration Group společnosti Bentley, která v sobě spojí také její analytické produkty SPIDA a rychle se rozvíjející startup OpenTower, přičemž současný generální ředitel společnosti Power Line Systems Otto Lynch bude podřízen řediteli společnosti Bentley, Santanu Dasovi.

Společnost Power Line Systems byla založena profesorem University of Wisconsin Dr. Alainem Peyrotem v roce 1984 a má sídlo ve městě Madison ve Wisconsinu. Od samého počátku se soustředila na neustálé zdokonalování inženýrských nástrojů pro konstrukce nadzemních elektrických vedení a získala si důvěru přenosových inženýrů jako průmyslový standard osvědčených postupů v USA, stále více i v Evropě a příležitostně i v Asii. Software “PLS” společnosti Power Line Systems může s výhodou přinést sofistikovanost přenosové třídy do širších aplikací v nadzemních rozvodech a v komunikační síti, která pro zajištění intenzivnějšího dosahu 5G stále častěji zahrnuje nově sdílené stožáry a sloupy.

Nedávno vyvinutá cloudová služba OpenTower iQ společnosti Bentley Systems vytváří působivý růst nového podnikání tím, že splňuje nové požadavky vlastníků telekomunikačních věží na životní cyklus digitálních dvojčat jejich stávajících věží. Digitální dvojčata věží využívají modelování reality pomocí bezpilotních letounů, strojové učení a modelování výkonnosti aktiv, které pomáhají maximalizovat kapacitu, výnosy, bezpečnost a spolehlivost těchto aktiv a zároveň minimalizovat náklady a rizika práce v terénu. Nová skupina BSY Grid Integration Group nyní může tuto příležitost rozšířit na stávající stožáry pro přenos elektrické energie, jejichž spolehlivost, bezpečnost a způsobilost k použití jsou zatíženy opotřebením, extrémními povětrnostními podmínkami a prorůstáním vegetace.

Přestože společnost Bentley Systems doposud neměla žádnou nabídku na trhu v oblasti přenosových sítí, byla společností ARC Advisory Group ohodnocena jako lídr širšího seskupení pro elektrické přenosy, distribuci a telekomunikace v rámci nástrojů pro inženýrské projektování zařízení, infrastruktury a BIM. Spojením produktů společnosti Power Line Systems (pro přenos) s OpenUtilities Substation a SPIDA (pro distribuci) a OpenTower (pro telekomunikace) a řešeními OpenUtilities Designer a OpenComms (pro zajišťování sítě), grid integrace společnosti Bentley Systems a digitální dvojčata budou prakticky zahrnovat všechny fyzické struktury sítě a linek a současně s nimi budou stále více sdílet nástroje pro různé účely – a stejně jako v případě modernizace sítě se stala možná nejdůležitějším řešením infrastruktury na světě.

Generální ředitel společnosti Bentley, Greg Bentley, prohlásil: „Získání společnosti Power Line Systems vyplňuje velmi důležitou mezeru v našich nabídkách pro energetické sítě v tomto příhodném okamžiku, kdy se modernizace sítě, odolnost a integrace spojují, aby podporovaly jednu z nejnaléhavějších a nejtrvalejších příležitostí růstu, jaké jsme kdy viděli. Stát se lídrem v oblasti digitálního inženýrství pro přenos energie také smysluplně přispívá k našemu otisku „ES(D)G“– posilování cíle udržitelného rozvoje – tím, že podporujeme tolik světově potřebných energetických přechodů ke snížení emisí uhlíku. Je nám ctí, že mezi námi můžeme přivítat Otta Lynche a Erika Jacobsena, generálního ředitele a technologického ředitele společnosti Power Line Systems, a jejich kolegy, kteří ukázali, jak moc toho může dosáhnout tak malý kolektiv prostřednictvím virtuozity ve vývoji softwaru a vytrvalého závazku k technickému pokroku. Naše globální zdroje na trhu mohou být nyní nasazeny tak, aby plně využily vzkvétající poptávku na trhu, což je důsledek hybnosti pohánějící pravidelné obnovitelné zdroje energie a všudypřítomnou elektrifikaci, pro digitalizaci v oblasti přenosových sítí, grid integrace a inženýrství.“

Otto Lynch řekl: “Jsme nadšeni, že se můžeme připojit k podobně smýšlející skupině Grid Integration Group v rámci společnosti Bentley Systems, abychom dále rozšířili náš společný přínos pro širší sítě, pro celý životní cyklus infrastruktury a pro celý svět. Komunita přenosových inženýrů, pro které byla společnost Power Line Systems poskytovatelem softwaru, bude také těžit z našeho rozšiřujícího se rozsahu a dosahu.“

Ashe Agrawal, generální ředitel společnosti TA Associates a člen rady společnosti Power Line Systems, říká: „Otto a tým PLS vytvořili standard pro efektivitu a poskytli software pro nepostradatelnou práci inženýrů pro přenos energie. Zrychlené tempo globálního energetického přechodu však vytváří potřebu dalšího rozšiřování a inovace v síti. Jsme přesvědčeni, že společnost Bentley Systems může poskytnout správnou okolní konstelaci pro rozšíření systému Power Line Systems směrem k úplným digitálním dvojčatům sítě.“

David Hollister, finanční ředitel společnosti Bentley, řekl: “Náš tým pro rozvoj portfolia již dlouho považuje společnost Power Line Systems za dokonalou volbu, která nyní přichází v ideálním čase, abychom využili zvýšených tržních příležitostí v oblasti transformace energetiky a modernizace sítí. V souvislosti se základní kupní cenou 700 milionů dolarů umožňuje struktura transakce daňově uznatelný nárůst základu, který v současnosti oceňujeme na přibližně 90 milionů dolarů. Očekává se, že transakce bude uzavřena do konce roku, přičemž do jejího uzavření máme možnost vyplatit protiplnění částečně v akciích nebo plně v hotovosti, a to v rámci našeho stávajícího revolvingového úvěru ve výši 850 milionů USD, ačkoli jsme i nadále otevřeni prozkoumání alternativních zdrojů financování.

Očekáváme, že společnost Power Line Systems v roce 2022 bude moci přispět:

  • přibližně 30 miliony dolarů z výnosů z předplatného
  • zvýšením našeho celkového tempa růstu ARR a
  • ziskovostí v souladu s historií marží EBITDA, která činí více než dvojnásobek marží společnosti BSY.“

Poradci

Goldman Sachs působí jako finanční poradce a Simpson Thacher & Bartlett LLP jednají jako právní zástupce společnosti Bentley Systems. Lazard působí jako finanční poradce a Goodwin Procter LLP jedná jako právní zástupce společností Power Line Systems a TA Associates.

Konferenční hovor

Konferenční hovor s investory se bude konat ve středu 17. listopadu 2021 v 8:30 Východního standardního času na tomto odkazu: https://zoom.us/webinar/register/WN_sq4nyj17SeuuICWb0dOJnQ

# #

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se vývojem inženýrského softwaru pro projektování infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury, udržení globální ekonomiky i životního prostředí. Naše špičková softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz silnic a mostů, železnic a přepravy, vody a odpadních vod, veřejných prací a inženýrských sítí, budov a areálů, těžebních a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace na bázi MicroStation pro modelování a simulaci, ProjectWise pro realizaci projektů, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí, přední portfolio softwaru pro geologii a geovědní obory společnosti Seequent a platformu iTwin pro digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems má více než 4 000 zaměstnanců a roční příjmy přesahující 800 milionů dolarů ve 172 zemích.

http://www.bentley.com/cs

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty, včetně prohlášení týkajících se: plánované akvizice společnosti Power Line Systems a jejího načasování, dopadu akvizice na finanční situaci společnosti Bentley a výsledky operací a produktů, služeb a obchodních vztahů jak společnosti Bentley, tak společnosti Power Line Systems.

Veškerá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, která nejsou prohlášeními historických skutečností, včetně prohlášení o našich přesvědčeních a očekáváních, jsou výhledová prohlášení a měla by být jako taková hodnocena. Výhledová prohlášení se zakládají na přesvědčení vedení společnosti Bentley Systems, jakož i na předpokladech, která má vedení v současné době k dispozici. Vzhledem k komu, že tato tvrzení jsou založena na očekávání budoucích událostí a nejsou prohlášeními o skutečnostech, mohou se skutečné výsledky od těch předpokládaných podstatně lišit. Mezi vlivy, které by mohly způsobit podstatné rozdíly u skutečných výsledků, patří následující faktory: schopnost společnosti Bentley úspěšně integrovat nebo provozovat podnik společnosti Power Line Systems, veškeré náklady nebo zpoždění související se získáním požadovaných regulačních schválení pro akvizici, náklady spojené s akvizicí, nepříznivé změny v prostředí kapitálových trhů a schopnosti společnosti Bentley získat přístup k dodatečnému financování za podmínek pro ni přijatelných, nebo vůbec přístupu k takovému financování, změny v zákaznické základně společnosti Power Line Systems nebo zeměpisné stopy, neudržení personálu nezbytného pro provoz nebo integraci podnikání společnosti Power Line Systems, změny v odvětvích, v nichž zákazníci společnosti Power Line Systems působí, konkurenční prostředí, ve kterém společnosti Bentley i Power Line Systems působí a reakce konkurence na akvizici, schopnost společnosti Bentley a Power Line Systems inovovat, vyvíjet nové produkty nebo upravovat stávající produkty, obecné ekonomické, tržní a obchodní podmínky, neočekávaný dopad účtování akvizic a schopnost splnit podmínky pro dokončení akvizice podle předpokládaného harmonogramu, nebo vůbec.

Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání, zahrnují mimo jiné faktory popsané v položce „Rizikové faktory“ ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10–K za rok končící 31. prosince 2020 a následných podáních agentuře SEC.

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenComms, OpenTower, OpenTower iQ, OpenUtilities, OpenUtilities Designer, OpenUtilities Substation, ProjectWise a SPIDA jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služeb společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Power Line Systems a PLS jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Power Line Systems nebo jedné z jejích dceřiných společností. Všechny ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků.Source link

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article