19.3 C
Los Angeles
Thursday, December 7, 2023

A Spotify bejelentette, hogy felvásárolja a hangoskönyvpiac egyik vezető cégének számító Findaway-t

Must read


NEW YORK–()–A Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT) (a továbbiakban a „vállalat”) november 11-én bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a digitálishangoskönyv-forgalmazás terén az egyik globális vezetőnek számító Findaway felvásárlásáról. Az ügylet feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

A Spotify és a Findaway egyesítése nyomán felgyorsul a Spotify térnyerése az egyre nagyobb mértékben növekedő hangoskönyvpiacon, lehetővé válik az innováció ütemének fokozása és egy minden eddiginél több alkotást tartalmazó hangoskönyv-katalógus elérhetővé tétele a Spotify többszáz millió meglévő hallgatója számára. A Findaway technológiai infrastruktúrája lehetővé teszi a Spotify számára, hogy gyorsan bővítse hangoskönyv-katalógusát és újításokat vezessen be a fogyasztóknak nyújtott élmények terén, egyúttal új, további közönségcsoportok elérését biztosító utakat nyitva meg a kiadók, szerzők és független alkotók előtt szerte a világon. A felvásárlás eredményeként nagy mértékben erősödik a Spotify piaci pozíciója, melyre támaszkodva a zenei és podcast szegmensekhez hasonlóan forradalmi változásokat indíthat el a hangoskönyvágazatban is, és tartalmaival globális platformján keresztül a közönség rendkívül széles körét tudja majd elérni.

„A Spotify azt az ambiciózus célt tűzte ki maga felé, hogy a hallgatók és alkotók számára egyaránt a Spotify legyen mindennemű audiótartalom szolgáltatója. A Findaway felvásárlása nyomán erősödnek a Spotify pozíciói a hangoskönyvpiacon, és hamarabb fogjuk tudni elérni e célunkat” – mondta Gustav Söderström, a Spotify kutatási és fejlesztési vezetője. „Nagy izgalommal várjuk, hogy a Findaway tehetséges csapatára, kategóriájában a legjobbnak számító technológiai platformjára és jelentős méretű hangoskönyv-portfóliójára, valamint a Spotify szakértelmére támaszkodva forradalmi újításokat vezethessünk be a hangoskönyvágazatban, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt a zenei és podcastszegmensben is tettük.”

„A Spotify-jal való egyesülés lehetővé teszi a hatékonyabb innovációt és a hangoskönyv-ökoszisztéma demokratizálását” – jelentette ki a Findaway alapítója és vezérigazgatója, Mitch Kroll. „A Findaway-t az audiótartalmak kínálta különleges lehetőségek felismerése nyomán hoztuk létre, azzal a céllal, hogy közvetlenül összekapcsoljuk a történetek alkotóit és tolmácsolóit és az audiótartalmak iránt érdeklődő közönséget. Nagy várakozással tekintünk ágazatvezető technológiai eszközeinknek és világklasszis csapatunknak a Spotify platformjával való egyesítése elé, melynek eredményeként páratlan audiótartalom-készítési, -forgalmazási és -fogyasztási élményeket fogunk tudni biztosítani az alkotók, kiadók és hallgatók számára szerte a világon.”

A vállalat székhelye továbbra is Ohio állam Solon nevű városában fog működni, és a cég irányítását a továbbiakban is a Findaway alapítója és jelenlegi vezérigazgatója, Mitch Kroll végzi, aki a Spotify hangoskönyv-divízióját vezető Nir Zichermannak tartozik majd beszámolással.

Az ügylet zárására várhatóan 2021 negyedik negyedévében kerül sor a szokásos felülvizsgálat elvégzésének és a szükséges jóváhagyások megszerzésének függvényében.

Amit a Spotify Technology S.A.-ról tudni kell…

A Spotify a világ legnépszerűbb előfizetéses audió streaming szolgáltatója: aktív havi felhasználóink száma több mint 381 millió, Premium szolgáltatását pedig 172 millió előfizető veszi igénybe. A hallgatói számára 178 piacon több mint 70 millió tételt (zeneszámokat és mintegy 3,2 millió podcastot) tartalmazó katalógust kínáló Spotify visszafordíthatatlanul átformálta a zenéhez és podcastokhoz való hozzáférést, a zenehallgatási élményt és a zenehallgatási szokásokat.

Amit a Findaway-ről tudni kell…

A 2005-ben alapított Findaway a világ egyik legnépszerűbb hangoskönyv-szolgáltatója, amely előre feltöltött hangoskönyv-lejátszója, a Playaway megalkotásával forradalmasította a hangoskönyvszegmens működését. Az innovációt tevékenységének alapjává tévő Findaway a Findaway Voices szolgáltatás segítségével az alkotásaikat saját maguk kiadó szerzők által kiemelkedően megbízhatónak tekintett AudioEngine nevű platformjára támaszkodva, audiótartalom-előállítás céljára teljes körű produceri szolgáltatást biztosító Audioworks márkájának és OrangeSky Audio cégjelzésű, kiadási szolgáltatást nyújtó divíziójának segítségével folyamatosan erősítve pozícióit igen hamar az egyik globális vezetővé vált a digitálishangoskönyv-forgalmazási piacon. További információkért a Findaway-ről és a hangoskönyvágazat előrevitelén munkálkodó partnereiről kérjük, látogasson el honlapunkra: www.findaway.com!

ELŐREMUTATÓ ÁLLÍTÁSOK

Ez a sajtóközlemény az Amerikai Egyesült Államok módosított 1933. évi Értékpapírtörvényének (Securities Act of 1933) 27A szakasza és az Amerikai Egyesült Államok Értéktőzsdéről szóló, módosított 1934. évi törvényének (Securities Exchange Act of 1934) 21E szakasza alapján előremutató állításnak minősülő állításokat tartalmaz. Az olyan szavakat, mint a „fogunk” vagy a „várakozásaink szerint”, illetve az ehhez hasonló kifejezéseket tartalmazó állítások előremutató állításoknak tekintendők. Az előremutató állítások közé tartoznak (de nem korlátozódnak ezekre) a felvásárlás potenciális előnyeire és a felvásárlás zárásának időpontjára vonatkozó állításaink is. Ezek az előremutató állítások az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. „Safe Harbor” („biztonságos kikötő”) (felelősség elhárítására vonatkozó) előremutató állításokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá eső előremutató állításoknak tekintendők, és az e részben található információk közlésének célja az ezeknek a rendelkezéseknek való megfelelés. Ezek az előremutató állítások olyan jelentős kockázatok, bizonytalansági tényezők és feltételezések tárgyát képezik, amelyek következtében tényleges eredményeink jelentős mértékben eltérhetnek a korábbiaktól, illetve jelenlegi várakozásainktól vagy prognózisainktól.

Ezek közé a kockázatok, bizonytalansági tényezők és feltételezések közé tartoznak, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre a következő fontos, ismert tényezők: a további felhasználók megszerzésére és megtartására irányuló képességünk; a felhasználók megszerzéséért, tartalomhallgatási időért és hirdetőkért folyó verseny; a nemzetközi terjeszkedésünkkel és növekedésünk kezelésére irányuló képességünkkel kapcsolatos kockázatok; a felhasználóink által kedvelt tartalmak szolgáltatására, ajánlására és prognosztizálására irányuló képességünk; a szolgáltatásunk hatékony monetizálására irányuló képességünk; a tevékenységünk nyereségességét, pozitív cash flow-t és növekedésünk fenntartását biztosító, elegendő árbevétel elérésére irányuló képességünk; a tevékenységünk nem zenei tartalmak (ideértve a podcastokat) szolgáltatására való kiterjesztésével kapcsolatos kockázatok, ideértve a nagyobb üzleti, jogi, pénzügyi, hírnevünkkel és a piaci versennyel kapcsolatos kockázatokat; a szolgáltatásunk keretében elérhetővé tett tartalmakkal kapcsolatos potenciális jogvitákat vagy felelősséget; a vállalatok vagy technológiák akvizíciójával, vállalatokba/technológiákba való befektetésekkel és vállalatok/technológiák ékesítésével kapcsolatos kockázatok; az általunk streamelt tartalmak többségét érintő licencektől való függésünk; a tartalmaink biztosítóira való kihatásunk hiánya és az általuk a zenéhez vagy egyéb tartalmakhoz való hozzáférésünkre gyakorolt hatások; a számos összetett licencmegállapodásunk alapján fennálló kötelezettségeinknek való megfelelésre irányuló képességünk; a licencmegállapodásaink alapján általunk fizetendő összegek megbecslésére irányuló képességünk; a bizonyos licencmegállapodásaink által megkövetelt minimális garanciák biztosítása által a működési rugalmasságunkra gyakorolt korlátok; a meglévő licencmegállapodásaink alapján fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a szükséges licencek megszerzéséhez elengedhetetlen, a kompozíciókról készült hangfelvételekre vonatkozó pontos és átfogó információk összegyűjtésére irányuló képességünk; olyan új, a szerzői jogokra vonatkozó, illetve azokkal kapcsolatos szabályozások bevezetése, amelyek megnövelhetik a zenei licencek költségeit és/vagy megnehezíthetik a megszerzésüket; harmadik felek által a szellemi tulajdonjoguk általunk való megsértése vagy egyéb jogsértésünk miatt kezdeményezett jogérvényesítés; a szellemi tulajdonunk megvédésére irányuló képességünk; függésünk az olyan operációs rendszerektől, online platformoktól, hardvertől, hálózatoktól, szabályozásoktól és szabványoktól, amelyekre nincsen befolyásunk; a biztonsági rendszereinket vagy harmadik felek biztonsági rendszereit érő sikeres támadások, ideértve a „Work From Anywhere” elnevezésű távoli munkavégzési programunkon keresztül minket érő támadásokat; a rendszereink vagy harmadik felek rendszereinek működésében bekövetkező fennakadások, késedelmek, illetve e rendszerek működésének megszüntetése; a működésünkre vonatkozó törvények vagy szabályozások változásai; a felhasználói adatok védelmével és magánjellegével kapcsolatos kockázatok; a márkánk fenntartására, védelmére és erősítésére irányuló képességünk; a fizetésekkel kapcsolatos kockázatok; a kulcsfontosságú alkalmazottak megszerzésére és megtartására irányuló képességünk, illetve a „Work From Anywhere” elnevezésű távoli munkavégzési programunk bevezetése eredményeként a termelékenységgel és integrálással kapcsolatosan felmerülő kihívások; a felhasználóinkra vonatkozó mutatószámok és egyéb adatok pontos megbecslésére irányuló képességünk; a streamelési adatok és felhasználói fiókok manipulálásával és a szolgáltatásainkhoz való illetéktelen hozzáféréssel kapcsolatos kockázatok; az adózással kapcsolatos kockázatok; az üzleti tevékenységünk irányítására jelenleg, illetve a jövőben jelentős befolyással bíró alapítóink szavazati erejének koncentrálódása; a külföldi magánértékpapír kibocsátói státuszunkkal kapcsolatos kockázatok; a nemzetközi, nemzeti és helyi gazdasági, társadalmi és politikai körülmények; a számviteli becslésekkel, devizaárfolyam-ingadozásokkal és a devizákra vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatos kockázatok; valamint a COVID-19-világjárvány cégünkre és működésünkre gyakorolt hatásai, ideértve a hirdetésértékesítésre vagy az előfizetésekből származó árbevételre gyakorolt bármely negatív hatást; a fennálló tartozásainkkal kapcsolatos kockázatok, ideértve a működési cash flow-nkból eredő korlátokat és a beváltható kötvényeinkkel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítésére irányuló képességünket; a beváltható kötvényeink bizonyos esetekben készpénzért történő visszavásárlásához vagy a beváltáskor készpénzben fizetendő összegek finanszírozásához szükséges források megszerzésére irányuló képességünk; a beváltható kötvényeinkre vonatkozó szerződések olyan rendelkezései, amelyek késleltethetik vagy megakadályozhatják cégünk nem ellenséges felvásárlását; a beváltható kötvényeinkre vonatkozó számviteli módszerekből eredő, a jelentéseinkben közölt pénzügyi helyzetünket és eredményeinket befolyásoló bármely negatív hatás; valamint egyéb, az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission) általunk benyújtott dokumentumokban felsorolt egyéb kockázatok. Cégünk nem vállal felelősséget az előremutató állításoknak a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontját követően érvényesülő feltételek vagy bekövetkező események miatti frissítésére.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211111006067/en/

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.Source link

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article